Biuro Rachunkowe FACH sc. oferuje

 

Podatkowe księgi przychodów i rozchodów:

 • Sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym
 • Księgowanie zdarzeń gospodarczych w PKPiR
 • Księgowanie listy płac pracowników i zleceniobiorców
 • Prowadzenie rejestru zakupu i sprzedaży VAT
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • Prowadzenie ewidencji wyposażenia
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych
 • Sporządzenie zeznania rocznego
 • Przygotowywanie bilansów ( ocena działalności)
 • Przygotowywani przelewów z opłatami do U.S.
 • Reprezentowanie Klienta przed U.S.
 • Archiwizacja dokumentów

Ewidencje podatkowe ryczałtu ewidencjonowanego:

 • Sprawdzenie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym
 • Zapis przychodów w ewidencji sprzedaży
 • Wyliczenie zobowiązania podatkowego
 • Prowadzenie rejestru sprzedaży i zakupów VAT
 • Prowadzenie wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • Prowadzenie ewidencji wyposażenia
 • Sporządzenie zeznania rocznego
 • Przygotowywanie przelewów z opłatami do U.S.
 • Reprezentowanie Klienta przed U.S.
 • Archiwizacja dokumentów

Dokumentacje i ewidencje personalne pracowników:

 • Przygotowanie akt osobowych
 • Przygotowywanie dokumentów związanych z nawiązywaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy (min. Umowa o pracę, wypowiedzenie, świadectwo pracy, inne)

Dokumentacje i ewidencje płac:

 • Sporządzanie list płac
 • Prowadzenie kartotek wynagrodzeń pracowników
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych

Dokumentacje ZUS:

 • Sporządzanie deklaracji ZUS
 • Wyjaśnianie i korygowanie błędnie sporządzonych dokumentów z lat poprzednich
 • Prowadzenie dokumentacji zasiłkowej ( zas. Chorobowy, rodzinny, macierzyński)
 • Przygotowywanie raportów RMUA za okresy miesięczne

Dodatkowe usługi:

 • Udzielamy porad w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej
 • Weryfikujemy księgi podatkowe
 • Pomagamy w redagowaniu podań i odwołań
 • Pomagamy w sporządzaniu wniosków kredytowych
 • Pomagamy w wyborze najkorzystniejszej formy opodatkowania
 • Rejestrujemy podmioty gospodarcze w U.S. I ZUS

 

Nasze Usługi

 

Informacje Kontaktowe

 

Biuro Fach jest czynne w godzinach :

Od Poniedziałku do Piątku
09:00 - 15:00

Kontakt Biura Rachunkowego Fach Klodzko

Serdecznie Zapraszamy